NGÀY THỨ NHẤT (Thứ sáu Tuần Thánh) Cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi “Hôm nay, con hãy...

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu, cử...

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2023 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ Khổ chế Mùa Chay và Lộ trình Hiệp Hành Anh...