?? ? “Tình yêu Đức Kit ô thúc bách tôi” (2Cr5,14) ?? ?

              Bạn có nhận ra sự thúc bách của tình yêu Đức Kitô, Đấng đang mời bạn: “Hãy theo Ta” (Mt 4,19)

                                      và Thiên Chúa luôn có kế hoạch riêng dành cho cuộc đời bạn...

 

             Nếu bạn là nữ công giáo:

             - Tuổi từ 18-28 tuổi (tuổi lớn hơn sẽ xem xét)

             - Có sức khỏe tốt

             - Có ước muốn dâng mình cho Chúa trong ơn gọi Mân Côi.

            Mời bạn hãy liên lạc với Ban ơn gọi theo thông tin bên dưới. Nếu bạn muốn đáp trả lời mời gọi bước theo Đức Kitô dấn thân loan báo Tin Mừng vào giáo dục đức tin, các Nữ tu Mân Côi Chí Hòa luôn sẵn sàng lắng nghe và tạo điều kiện, để bạn từng bước thực hiện sự đáp trả ấy. Trong cầu nguyện và qua sự đồng hành của các sơ, bạn sẽ được trợ giúp phân định ơn gọi, tìm ra Thánh Ý Chúa muốn cho cuộc đời mình. 

         

              Các Nữ Tu Mân Côi Chí Hòa - Hoa Kỳ hân hoan chào đón các bạn đến tìm hiểu Hội Dòng.   

 

          LIÊN LẠC BAN ƠN GỌI

        - Tại Việt Nam:

                 Tel: 0971 673 698 /  0707 314 602  / 0707 023 572

                 Facebook/Youtube: Dòng Mân Côi Chí Hòa – Hoa Kỳ

                 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                Phiếu Đăng Ký tìm hiểu ơn gọi

 

         - Tại Hoa Kỳ:

               Tel: +1(504) - 486 - 0039 / (504) 377- 2264

               Facebook: Sơ Mân Côi – New Orleans USA

               Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.