MỤC ĐÍCH HUẤN LUYỆN

(Hiến Luật Dòng số 42.1;  42.4)

 

Mục đích của việc huấn luyện trong Dòng nhằm hướng dẫn chị em tăng trưởng hơn trong ơn gọi của mình, trở nên người môn đệ Đức Kitô mỗi ngày một đích thực hơn, nên đồng hình đồng dạng, và thấm nhuần tâm tình của Người. Nhờ đó, chị em có thể tham dự sâu xa hơn vào cuộc hiến dâng của Người cho Chúa Cha và cho phần rỗi tha nhân.

Mỗi giai đoạn đều có những mục tiêu và nội dung riêng, nhằm giúp chị em thụ huấn đạt được sự trưởng thành nhân bản, thiêng liêng, tri thức và tu trì, đồng thời chuẩn bị cho các chị lãnh nhận sứ vụ tông đồ theo đặc sủng của Dòng. 

A.    GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN SƠ KHỞI

         1. ĐỆ TỬ VIỆN - ASPIRANCY

     

 • Tối thiểu 1 năm.

 • Chính thức nhận định ơn gọi Mân Côi.

 • Giới thiệu vào đời sống cầu nguyện và đời sống cộng đoàn.

 • Huấn luyện căn bản về trưởng thành nhân bản và đời sống Kitô hữu.

         ---------------------------

 • At least 1 year.

 • Officially begins the Rosarian vocation discernment process.

 • Introduce to prayer and community living.

 • Basic formation in personal maturity and Christian living.

   

      2. THỈNH VIỆN  (TIỀN TẬP) - POSTULANCY

      

 • Từ 6 tháng đến 1 năm.

 • Tiếp tục huấn luyện về trưởng thành nhân bản và đời sống Kitô hữu, nhấn mạnh về sự biết mình, sống đức ái, và tình thân mật với Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

 • Tiếp tục nhận định ơn gọi Mân Côi.

    --------------------------------------------------

 • 6 months to 1 year.

 • Continue formation in personal maturity and Christian living with emphasis on increasing self-knowl-edge, growth in charity, and deepening one ’s personal relationship with Jesus and Mary.

 • Continue to discern the Rosarian vocation.

 

     3. TẬP VIỆN  -  NOVITIATE

        

 • 2 năm

 • Nhận định sâu sắc hơn ơn gọi Mân Côi qua cầu nguyện, suy tư và học tập về các khía cạnh thần học, triết học, sự từ bỏ và tu đức của ơn gọi thánh hiến nói chung và của ơn gọi Mân Côi cách riêng.

 • Thực tế sống ba lời khuyên Phúc Âm.

 • Làm quen với các sứ vụ của Hội Dòng

           ------------------------------------

 • 2 years

 • Deeper discernment of the Rosarian call through intense prayer, study and reflection on the theological, philosophical, spiritual and ascetical aspects of consecrated life in general and of the Rosarian vocation in particular.

 • Practical living of the evangelical counsels.

 • Introduce to various ministries of the congregation.

 

     4. VIỆN KHẤN TẠM - JUNIORATE

      

 • Từ 6 đến 9 năm

 • Khấn sinh được tiếp tục đào tạo và sống sứ vụ của một nữ tu Mân Côi qua việc thực tế sống đặc sủng, linh đạo, và tinh thần của Hội Dòng.

         -----------------------

 • From 6-9 years

 • Continue formation in personal growth and maturity in living the Rosarian charism and spirituality in practical events of daily life.

 

 B.    GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN LIÊN TỤC – ON GOING FORMATION 

         KHẤN TRỌN ĐỜI - PERPETUAL PROFESSION 

         

 

 • Chị nữ tu hứa sẽ trọn đời sống khiết tịnh, nghèo khó, và vâng phục theo Hiến Luật Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hoà.

 • Chị sống các Mầu Nhiệm Cứu Độ và mang ơn Cứu Độ đến cho mọi người.

  ------------------------------------

 • The sister promises for life to live in chastity, poverty and obedience, according to the Constitution of the Daughters of Our Lady of the Holy Rosary of Chí Hoà.

 • She lives the Mystery of Salvation and proclaims the grace of Redemption to all.