SỐNG LINH ĐẠO MÂN CÔI

 

“Với tinh thần đức ái trọn hảo,

chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ

và mang ơn cứu độ đến cho mọi người.”

Cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ

 

Mầu nhiệm cứu độ chính là mầu nhiệm Tình yêu Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã thực hiện khi bước vào cuộc sống làm người, để cứu độ trần gian. Mầu nhiệm ấy được gói trọn trong những mầu nhiệm Mân Côi mà chị em hằng chiêm ngưỡng và suy niệm.

 

Trong hành trình cứu độ, Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo về sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Bằng đức tin và sự vâng phục, Mẹ đã tự do cộng tác vào công trình cứu độ. Từ lúc nhận lời thiên thần truyền tin với lời “xin vâng” đầu tiên, Mẹ đã sống vâng phục trong suốt cuộc đời. Qua từng biến cố, Mẹ đã liên tục thưa những tiếng “xin vâng”, và cùng với Chúa Giêsu tiến bước trong hành trình đức tin với lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha, để cuối cùng là lời “xin vâng” hiệp nhất với Chúa Giêsu trên thập giá hoàn tất ý định của Thiên Chúa.

 

Cùng Mẹ Maria sống những mầu nhiệm ấy, chị em Mân Côi phải có một tâm hồn vâng phục, một thái độ sẵn sàng và một tình yêu lớn lao như Mẹ trước lời mời gọi của Chúa. Chị em noi gương Mẹ sống tinh thần đức ái Chúa Kitô. Chính bởi đức ái mà ơn cứu độ đã được thực hiện, chính bởi đức ái mà chị em Mân Côi ra đi loan báo Tin mừng, và cuộc sống đức ái chính là một lời chứng hùng hồn nhất về Chúa KiTô đã chết và đã sống lại để cứu độ trần gian. Linh đạo Mân Côi hướng tới niềm hy vọng phục sinh. Bao lâu còn sống ở đời này, chúng ta vẫn chưa đạt đến đích. Vì vậy con đường đi còn nhiều chông gai thử thách, nhưng với tình yêu và luôn có Mẹ Maria đồng hành, chúng ta bình an tiến bước trong niềm hy vọng. 

 

Như vậy, linh đạo Mân Côi chính là “con đường Maria”, con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất để đến với Chúa Giêsu.Thực vậy, Mẹ Maria là người thầy, người hướng dẫn đưa chúng ta đến sự hiểu biết về Đức KiTô, và biến cải chị em nên đồng hình đồng dạng với Đức KiTô con Mẹ, vì chính Mẹ đã cưu mang, nuôi nấng, dạy dỗ Đức Kitô trong suốt cuộc đời trần thế và đã đi vào vinh quang cùng với Người. Trên con đường này, chị em Mân Côi được Mẹ Maria uốn nắn dạy dỗ để mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu hơn.

 

Cùng Mẹ Maria mang ơn cứu độ đến cho mọi người

            

Mầu nhiệm Mân Côi ghi lại những biến cố đẹp nhất lịch sử cứu độ: “Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta”. Tình yêu Chúa đã đến, đã đi vào trần gian, tình yêu ấy đổi mới dòng lịch sử, đổi mới từng phận người, đưa chúng ta vào vương quốc của Tình Yêu.

 

            Mỗi mầu nhiệm là một sứ mệnh, một lời mời gọi chị em sống theo sứ điệp Tin mừng và loan báo Tin mừng. Chị em Mân Côi cùng với Mẹ Maria và nhờ Mẹ dẫn lối, từng bước dõi theo dấu Chúa Giêsu đi hết cuộc đời trần gian, kết hiệp cuộc đời mình với những biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu một cách trọn vẹn, vâng phục thánh ý Chúa Cha với tình yêu của người con thảo như Chúa Giêsu.

 

            Sống mầu nhiệm Mân Côi, chị em Mân Côi đi vào con đường phục vụ ơn cứu độ, loan báo Tin mừng: cùng Mẹ Maria đáp lời “xin vâng” hoàn toàn để Chúa sử dụng đời mình; cùng Mẹ Maria đồng hành với Đức Kitô trong suốt sứ vụ của Người; cùng Mẹ Maria tiến vào chiều sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa, một Thiên chúa đã vì yêu mà hạ mình cho đến chết, chết trên thập giá; rồi cùng Mẹ Maria liên kết với Giáo hội, sống niềm vui phục sinh, đón nhận sức mạnh của Thánh Thần chu toàn sứ vụ truyền giáo.