Trong bất kỳ ơn gọi nào, để có thể sống trọn vẹn tình mến Chúa và bác ái với anh chị em, chúng ta...

Trong Giáo Hội có nhiều Hội Dòng khác nhau, mỗi Hội Dòng như là một loại hoa tô điểm cho khu vườn...

Khi nói đến chân dung của một người, ngoài những đường nét phác họa bên ngoài về hình dáng, khuôn...

a) Trung thành là một đức tính thiết yếu. Trung thành hay trung tín vừa là một đức tính nhân bản,...

SỐNG LINH ĐẠO MÂN CÔI “Với tinh thần đức ái trọn hảo, chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm...

ĐỜI SỐNG NGƯỜI NỮ TU MÂN CÔI BẢN CHẤT PHÁP LÝ - Theo luật Giáo Phận. - Có lời khấn công. - Tuyên...