In 1946, Bishop Dominic Hồ Ngọc Cẩn founded our congregation for evangelization and catechesis in...

Trong bất kỳ ơn gọi nào, để có thể sống trọn vẹn tình mến Chúa và bác ái với anh chị em, chúng ta...

Lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ: Đức Yêu Thương (trích Gia Sản Dòng 1) - Nhà dòng nào giàu đức thương...

Khi nói đến chân dung của một người, ngoài những đường nét phác họa bên ngoài về hình dáng, khuôn...

1. Mục đích vào dòng đối với chính mình là cho được khắc kỷ tu thân, càng ngày càng nên thánh...

Nhóm Mân Côi đầu tiên tại Hoa Kỳ 1967 I. HẠT GIỐNG MÂN CÔI GIEO TRÊN MIỀN ĐẤT LẠ “Này con đây” Is...

Trong Giáo Hội có nhiều Hội Dòng khác nhau, mỗi Hội Dòng như là một loại hoa tô điểm cho khu vườn...

Đức giám mục Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn Nhà tu đức, danh nhân văn hóa GS. Lê Đình Bảng 1. TÁC GIẢ...