Khẩu hiệu Giám Mục “In Omni Patientia et Doctrina” "Hết lòng nhẫn nhục - Tận tâm giáo huấn (2 Tm,...

GIỚI THIỆU LỊCH SỬ DÒNG MÂN CÔI CHÍ HÒA Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi do Đức Cha Đôminico Maria...

Lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ: Đức Yêu Thương (trích Gia Sản Dòng 1) - Nhà dòng nào giàu đức thương...

Trong bất kỳ ơn gọi nào, để có thể sống trọn vẹn tình mến Chúa và bác ái với anh chị em, chúng ta...

a) Trung thành là một đức tính thiết yếu. Trung thành hay trung tín vừa là một đức tính nhân bản,...

HƯỚNG DẪN THỜI KỲ KHỞI TU Nguvên tắc (lẽ gốc) Chị em đã được ơn thiên triệu đến khởi công tập sự...

Đức giám mục Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn Nhà tu đức, danh nhân văn hóa GS. Lê Đình Bảng 1. TÁC GIẢ...

Khi nói đến chân dung của một người, ngoài những đường nét phác họa bên ngoài về hình dáng, khuôn...