Lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ: Đức Yêu Thương

(trích Gia Sản Dòng 1)

- Nhà dòng nào giàu đức thương yêu, thì ấy là nhà dòng bình an, vui vẻ cùng là hình bóng của Thiên đàng.

- Hãy để Chúa nhờ con mà tỏ lòng từ bi thương xót của Người.

- Hãy nhịn nhục chị em con, dầu không tỏ mặt vui cười được vì đôi khi cũng khó, thì ít nữa con cam lòng nhịn nhục chị em con. Hãy năng suy rằng : chính con cũng có những điều làm chị em phải nhịn nhục con. Đó là sách Gương Phúc dạy như vậy. Nếu con không có lòng can đảm, không đủ nhân đức mà đến cùng chị em không ưa hợp con, thì con đừng trốn tránh chị em con, khi Chúa đặt con ở giữa kẻ ấy thì con hãy tỏ lòng thương yêu nhân từ hòa nhã.

-  Khi con chẳng từ dẫy một linh hồn Chúa thương yêu, thì con làm vui lòng Chúa dường nào ? Việc gì con làm được giúp chị em thì đừng chối, nhất là trong sự trọng Thiên Chúa thì tỏ lòng thương yêu giúp đỡ nhau, và làm thinh đi việc chị nọ, chị kia bỏ không làm.

-  Chúa rất vui lòng ngự trị lại trong dòng nào có đức ái nhân, và nhịn nhục giúp đỡ nhau. Hãy an ủi chị em, khi chị em buồn rầu, sầu cực, âu lo thì càng phải tỏ ra lòng dịu dàng thương xót. Trong sự này thì càng cần phải tỏ ra khôn khéo. Thấy một chị em buồn sầu khóc lóc, chớ vội muốn kẻ ấy hết buồn, hết khóc ngay tức thì. Hãy khóc cùng kẻ khóc. Ấy là phương pháp chắc chắn yên ủi nhau lúc gian nan.

-  Khi con đã có lỗi cùng ai, thì hãy đến xin lỗi trước, dầu có sợ người ấy đối xử với mình không tử tế cũng cứ đến. Nếu tưởng rằng mình chưa nên nói với kẻ đang giận mình, thì hãy tìm đàng giúp đỡ, không cần cho biết. Hãy cầu nguyện và nói tốt cho kẻ ấy.

-  Nếu không đồng tuổi, không ưa hợp thì cũng cứ vui với chị em. Khi thấy ai muốn buồn giận than trách thì hãy bày vui. Hãy mua vui cho chị em. Mỗi buổi mai con hãy buộc mình bố thí trong ngày ấy : bố thí một lời an ủi, một nụ cười, một tiếng bảo ban, một lời cầu nguyện, một việc giúp đỡ chị em.

-  Hãy lo đừng làm phiền lòng ai, bất kỳ trong việc nào, và nếu con làm cùng chị em, thì hãy để phần dễ hơn cho chị em con. Chúa sẽ trả công ấy cho con.

-  Tình yêu chân chính phải có mục đích là đem lại hạnh phúc cho kẻ được yêu.

-  Nhà dòng như một gia đình, phải có sự bằng yên hòa thuận, phải biết phép lịch sự mà cư xử với nhau, ai nấy một lòng một ý lo đến ích chung.

-  Đức thương yêu phải nên nhân đức riêng của bậc dòng, vì là nhân đức riêng của Thánh Tâm Chúa.

-  Con hãy có lòng kính hết các chị em con, vì họ đều là linh hồn Chúa yêu thương riêng và kén chọn trong muôn vàn kẻ khác để làm bạn nghĩa thiết của Chúa Giêsu. Dầu họ có mang nết xấu thì Chúa cũng gọi làm thánh trên thiên đàng như con.